DAX fundamentals (Marnix Jansen)

DAX is de functionele taal waarmee analytische kracht aan een Power BI model kan worden toegevoegd. Daardoor kunnen verborgen inzichten vanuit de data in een model worden verkregen zodat het mogelijk wordt om, naast het visualiseren van de data, ook analyses op die data te verrichten. Met als uiteindelijke doel het in kaart brengen van het verhaal wat zich achter de cijfers afspeelt.

Tijdens deze sessie zal ingegaan worden op de meest wezenlijke concepten binnen de DAX taal, en daarbij vooral evaluatie context: in DAX is het resultaat van een formule niet alleen afhankelijk van de formule zelf, maar ook van de context waarbinnen die formule wordt geëvalueerd. Deze concepten zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden worden gedemonstreerd.