Event description

De zes pijlers van beveiliging in Power BI (Michiel Rozema en Henk Vlootman)

Het gebruik van Power BI neemt snel toe. Steeds meer organisaties zetten Power BI in, en ook het aantal gebruikers per organisatie groeit. Vraagstukken rondom databeveiliging zijn altijd al een belangrijk onderwerp, maar worden met een toenemend aantal gebruikers steeds belangrijker. Hoe zorg je ervoor dat gebruikers toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben? En, zeker tegen de achtergrond van strenge privacyrichtlijnen als AVG (GDPR): hoe scherm je gegevens af van mensen die geen toegang mogen hebben?

In Power BI is veel aandacht besteed aan informatiebeveiliging. In sommige gevallen is hierbij (SQL Server of Azure) Analysis Services nodig. Bij deze precon leer je stap voor stap alles over de verschillende aspecten van beveiliging in en rond Power BI. Daarbij gaan we ook in op de vraag hoe je deze beveiliging beheersbaar inregelt voor grotere aantallen gebruikers via Active Directory.

Ook niet-technische georiënteerde gebruikers kunnen de informatie uit deze pre-con gebruiken om beveiligingsstrategieën samen te stellen.

De volgende typen beveiliging worden behandeld:

1. Beveiliging van het Power BI cloudplatform

2. Gebruikerstoegang tot rapporten en dashboards

3. Beveiligen van data binnen een model met row-level security en DAX-filters

4. Afschermen van detailgegevens met DAX

5. Afschermen van tabellen en kolommen in een model (object-level security)

6. Value-level security met DAX

Henk Vlootman, Excel MVP

Henk Vlootman heeft vanwege zijn werk binnen Excel en de Power BI gemeenschappen vanaf 2013 ieder jaar de Microsoft MVP (Most Valuable Professional) award ontvangen. Henk is gespecialiseerd in het samenstellen van beheersbare en efficiënte Power BI modellen en conversie training van Excel naar Power BI. Zijn opdrachten komen uit allerlei soorten bedrijven in binnen- en buitenland. Hij verzorgt lezingen, doet regelmatig voordrachten, beheert diverse Linkedin groepen en heeft totaal 4 boeken over Excel en Power Pivot geschreven en schrijft een maandelijks artikel voor Financieel Magazine.

Michiel Rozema

Michiel Rozema is data analytics consultant en specialist in Power Pivot en Power BI, die hij vanuit Microsoft in Nederland heeft geïntroduceerd. Michiel geeft trainingen en presentaties en ondersteunt organisaties en analisten bij het gebruik van Power BI en DAX. Hij heeft twee boeken geschreven over modelleren in Power Pivot en is oprichter van de Nederlandse Power BI Gebruikersgroep