Event description

Komende donderdag 29 april om 20:00 staat de volgende virtuele avondsessie op het programma.

We hebben Marnix Jansen bereid gevonden om voor ons een sessie te verzorgen. Na meerdere jaren als Senior Business Controller werkzaam te zijn geweest, heeft hij zijn eigen bedrijf Minova opgericht, dat zich richt op de klantprocessen en -systemen, die leiden tot managementinformatie in Power BI.

In de avondsessie gaat Marnix presenteren over het optimaliseren van DAX.

Als je visualisaties in Power BI veel tijd nodig hebben om te laden is de veroorzaker veelal de DAX die ervoor gebruikt wordt. Om trage DAX te optimaliseren zijn een aantal strategieën beschikbaar die ervoor kunnen zorgen dat knelpunten kunnen worden geïdentificeerd en verholpen. Tijdens deze sessie zullen die strategieën worden besproken en vervolgens via een voorbeeld worden gedemonstreerd. Daarbij is DAX Studio een belangrijke (externe) tool en zal tijdens deze sessie worden gebruikt. Ook zal ingegaan worden op de manier van werken van Vertipaq, de engine van Power BI.

Na afloop vindt er een optionele virtuele borrel plaats, zodat je – net zoals in het echt – ook nog even gezellig kunt bijpraten met elkaar.

De sessie gaat plaatsvinden via Microsoft Teams (en niet via Teams Live), zodat we de interactie kunnen verhogen en het zo persoonlijk mogelijk kunnen maken.

Om het beheersbaar te houden via Teams betekent het wel dat ook het aantal beschikbare kaarten – net zoals in het echt – beperkt zijn.

Na aanmelding ontvang je per email voor aanvang van het evenement alle benodigde details om online te kunnen deelnemen.

Register